RSS
 

I Hjørring Kommune er vi optagede af at tænke i nye baner for at blive bedre til at hjælpe børn, unge og familier i udsatte positioner. 

Vi vil derfor over de næste to år afprøve nye måder at arbejde på. Hensigten er at udvikle redskaber, der skal være med til at skabe et smidigt samarbejde mellem lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Et samarbejde, hvor forebyggelse og viden skal udgøre fundamentet for vores fælles tænkning.

Formålet er bl.a. at:

  • sikre en bedre trivsel og dermed bedre fremtidsmuligheder for børn og unge i udsatte positioner
  • opdage problematikker, inden de udvikler sig og dermed sætte ind med støtte langt tidligere
  • hjælpe børnene og de unge så tæt på deres nærmiljø som muligt og derved nedbringe antallet af anbringelser

Her på siden kan du læse meget mere om projektet, finde materiale fra fællesmøder, baggrundmateriale og inspiration.

Siden henvender sig både til deltagere i projektet, medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Hjørring Kommune og andre, der kunne have interesse for projektet. 

Siden udbygges løbende med nyt materiale og nyhedsbreve.